کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

دستگاه RANCIMAT

رنسیمت به صورت گسترده در اندازه گیری پایداری روغن های گیاهی و حیوانی و چربی ها در مقابل اکسید شدن جهت بررسی و تأثیر آنتی اکسیدانها، مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربردهای دیگر رنسیمت اندازه گیری پایداری روغن ها در مقابل اکسایش مواد غذایی مانند سس ها، بیسکوئیت، آجیل و هچنین مواد آرایشی که حاوی روغن و چربی می باشند.

اندازه گیری مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی استانداردهای مختلفی روش رنسیمت را شرح می نماید که بعضی از آنها عبارتند از :
  • استاندارد ایندکس پایداری روغن AOCS cd 12b-92
  • استاندارد تست اکسایش شتاب یافته ISO 6886
  • استاندارد ژاپن- تست پایداری روغن 2.4.28.2-93

جمع آوری داده ها، ارزیابی و ذخیره سازی به کمک نرم افزارStabNet

نرم افزار StabNet برای کنترل عملکرد دستگاه رنسیمت از طریق کامپیوتر می باشد و می تواند نتایج حاصل از آزمایش را ارزیابی و پردازش نموده و تمامی اندازه گیری ها را در بانک اطلاعاتی ذخیره نماید.

رنسیمت–کانال های چندگانه

هر دستگاه رنسیمت دارای 8 مکان اندازه گیری در 2 بلوک حرارتی مجزا می باشد. به خاطر مجزا بودن بلوک های حرارتی امکان تنظیم دو درجه حرارت جداگانه در آنها وجود دارد و هر اندازه گیری می تواند به صورت مجزا برای هر نمونه در موقعیت قرارداده شده شروع گردد.

کنترل تمامی اندازه گیری های پایداری با یک کامپیوتر

اگر شما با تعداد زیادی از نمونه ها درگیر هستید می توانید تا 4 دستگاه رنسیمت را به یک کامپیوتر متصل نمایید و به این ترتیب امکان آنالیز32 نمونه به صورت همزمان برای شما وجود خواهد داشت.

روش تثبیت شده رنسیمت

رنسیمت یک ابزار تایید شده برای اندازه گیری پایداری روغن ها در مقابل اکسیداسیون می باشند. اساس این روش بر مبنای شتاب دادن به فرایند فاسد شدن نمونه با بالابردن درجه حرارت و دمیدن هوا در نمونه استوار است هوای عبوری از نمونه محصولات فرار اکسایش یافته را به درون ظرف اندازه گیری هدایت الکتریکی که در آن آب مقطر ریخته شده هدایت می کند. هدایت الکتریکی این آب به صورت پیوسته در حال اندازه گیری است زمانی که محصولات اکسایش یافته به درون آب وارد می گردند موجب افزایش قوی هدایت الکتریکی و انحنا در منحنی ثبت شده می گردند که نقطه عطف این منحنی زمان القایی (induction time) را نشان می دهد.

نوین ابتکار

مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی

خرید دستگاه رنسیمت

رنسمیت , تست رنسمیت , تست پایداری روغن , rancimat , نرم افزار StabNet