کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

روش تثبیت شده رنسیمت

 

روش تثبیت شده رنسیمت یک ابزار تایید شده برای اندازه گیری پایداری روغن ها در مقابل اکسیداسیون می باشند. اساس این روش بر مبنای شتاب دادن به فرایند فاسد شدن نمونه با بالابردن درجه حرارت و دمیدن هوا در نمونه استوار است هوای عبوری از نمونه محصولات فرار اکسایش یافته را به درون ظرف اندازه گیری هدایت الکتریکی که در آن آب مقطر ریخته شده هدایت می کند. هدایت الکتریکی این آب به صورت پیوسته در حال اندازه گیری است زمانی که محصولات اکسایش یافته به درون آب وارد می گردند موجب افزایش قوی هدایت الکتریکی و انحنا در منحنی ثبت شده می گردند که نقطه عطف این منحنی زمان القایی (induction time) را نشان می دهد.

نوین ابتکار

مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی

جهت خرید دستگاه رنسیمت ریفرنیشد متروم 743 بر روی عکس بالا کلیک کنید.

رنسمیت , تست رنسمیت , تست پایداری روغن , rancimat , روش رنسیمت